Start De Echte Kieswijzer

Hier onder vind je een lijst van de partijen die we op kunnen nemen in jouw stemadvies. Aangezien we het stemgedrag, op de ingediende moties, van de partijen gebruiken, komen nieuwe partijen hier niet in voor. Daarom vind je straks in jouw uitslag alleen de momenteel zittende partijen in de Tweede Kamer.

Deelnemende partijen

Contact