Privacystatement

Bij De Echte Kieswijzer nemen we uw privacy en uw kiesrecht zeer serieus. Uw informatie wordt daarom op een veilige manier verwerkt. In dit privacy- en cookiestatement kunt u lezen op welke manier met uw gegevens wordt omgegaan wanneer u gebruik maakt van De Echte Kieswijzer. We raden u daarom aan dit privacy- en cookiestatement aandachtig door te lezen.

Van wie is De Echte Kieswijzer?

De Echte Kieswijzer is een online kieshulp van Stichting Eerlijk Stemadvies. Deze kieshulp biedt u de mogelijkheid om informatie in te winnen over het stemgedrag op ingediende moties én de standpunten van verschillende politieke partijen in Nederland. Stichting Eerlijk Stemadvies is verantwoordelijk voor de in dit document beschreven verwerkingen van persoonsgegevens.

Stichting Eerlijk Stemadvies
Industrieweg 9
2254 AE Voorschoten
E-mail: [email protected]

Welke gegevens worden er verzameld?

Om De Echte Kieswijzer te laten functioneren slaan we een aantal (technische) gegevens van u op in logbestanden. Concreet gaat het om gegevens zoals:

  • het feit dat u De Echte Kieswijzer start
  • het soort apparatuur dat u gebruikt
  • het besturingssysteem dat u gebruikt
  • de internetbrowser die u gebruikt
  • het tijdstip van het starten van De Echte Kieswijzer

De gegevens die bij uw gebruik van De Echte Kieswijzer van u worden verzameld worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • om uw gebruik van De Echte Kieswijzer mogelijk te maken
  • om De Echte Kieswijzer te beveiligen
  • om uw keuzes, als anonieme data, voor onderzoeksdoeleinden te kunnen gebruiken

Hoe gaan wij om met de gegevens?

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. De gegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen, behalve aan partijen die onze website technisch mogelijk maken. Met hen hebben wij strikte afspraken gemaakt. Verder zullen wij de door u verstrekte anonieme gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven of wij dit op basis van de wet moeten doen.

Cookies

De Echte Kieswijzer gebruikt alleen cookies om de website technisch te laten werken. Cookies verlopen automatisch na een bepaalde periode en registreren dan geen gegevens meer van uw bezoek. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Wijzigingen

Dit privacy- en cookiestatement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van De Echte Kieswijzer. Het verdient dan ook aanbeveling om ons privacy- en cookiestatement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen of klachten?

Mocht u vragen en/of klachten hebben over dit privacy- en cookiestatement dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze website.